افتادن طلا در چاه توالت و راه حل آن

افتادن طلا در چاه توالت و راه حل آن افتادن طلا در چاه توالت , چاه حمام و سیفون آشپزخانه یا افتادن اشیای دیگری همچون گوشی موبایل, ساعت و غیره مشکلی است که برای اکثر ما اتفاق افتاده است; بهترین روش برای بیرون آوردن این اشیا کدام روش است؟