تخلیه چاه اسلام شهر

تخلیه چاه اسلام شهر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه اسلام شهر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ اسلامشهر مرکز شهرستان اسلامشهر و دومین شهر پرجمعیت در استان تهران است. این شهر نوزدهمین شهر ایران از لحاظ جمعیت می‌باشد. این شهر پرجمعیت‌ترین شهری است که مرکز استان نمی‌باشد. نزدیک‌ترین شهرستان به تهران که۱۲کیلومتر با شهر تهران فاصله دارد. این شهر را می‌توان یک ابرشهر نوظهور نامید. اسلام شهر را در آغاز روستاهای چندی تشکیل می‌داد؛ …

تخلیه چاه اسلام شهر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »