تخلیه چاه شهرک شهید کلاهدوز ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه شهرک شهید کلاهدوز ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی شهرک شهید کلاهدوز – تخلیه چاه شهرک شهید کلاهدوز