تخلیه چاه محله فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه محله فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ محله محله فردوسی از شمال به خیابان انقلاب، شرق از سعدی تا امیرکبیر، جنوب به خیابان امام خمینی و از غرب به خیابان حافظ  منتهی می شود. بناهای مهم محله محله فردوسی : مسجد فخر، منزل رضاخان، ساختمان های قدیمی وزارت دفاع، سفارت های انگلیس – روسیه، موزه آبگینه شماره تلفن …

تخلیه چاه محله فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »