تخلیه چاه نیروی هوایی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه نیروی هوایی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ نیروی هوایی نام یکی از محله‌های شهر تهران است. این محله در سمت شرق تهران قرار دارد و جزئی از منطقه ۱۳ شهرداری تهران به حساب می‌آید. این محله از جنوب به خیابان پیروزی، از شرق به خیابان ۳۰ متری نیروی هوایی، از شمال به پادگان نیروی هوایی و از غرب …

تخلیه چاه نیروی هوایی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »