تخلیه چاه جمهوری ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه جمهوری ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان جمهوری (اسلامی)، با نام‌های پیشین خیابان شاه، خیابان شاه‌آباد، یا خیابان استانبول (اسلامبول) خیابانی غربی-شرقی در شهر تهران است که از میدان جمهوری آغاز شده و تا میدان بهارستان کشیده می‌شود. خیابان‌های اصلی و فرعی بسیاری در گذر این خیابان هستند که برخی از آنها همچون ولی‌عصر (خیابان پهلوی پیشین) …

تخلیه چاه جمهوری ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »