تخلیه چاه امام حسین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه امام حسین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ میدان امام حسین (نام پیشین: میدان فوزیه) از میدان‌های مرکزی شهر تهران است. این میدان از سمت غرب به خیابان انقلاب (شاهرضا سابق) و از سمت شرق به خیابان دماوند (تهران نو) و از سمت جنوب به خیابان هفده شهریور (شهباز سابق) متصل است.. خیابان انقلاب و خیابان دماوند از طریق زیرگذر ماشین …

تخلیه چاه امام حسین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »