تخلیه چاه بهارستان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه بهارستان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ میدان بهارستان و محله بهارستان از قدیمی‌ترین میدان‌ها و محله‌های تهران است. این محله از جنوب به محله سرچشمه، از شمال به دروازه شمیران و خیابان بهارستان، از غرب به خیابان جمهوری اسلامی (شاه آباد سابق) و چهارراه سیدعلی و از خاور به خیابان مجاهدین اسلام (ژاله سابق) و میدان شهدا محدود است. …

تخلیه چاه بهارستان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »