تخلیه چاه خیابان خیام

تخلیه چاه خیابان خیام ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه خیابان خیام ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان خیام نام خیابانی است در شهر تهران واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران که به نام خیام نیشابوری نام‌گذاری شده‌است. این خیابان که شمالی-جنوبی است از شمال به خیابان امام خمینی و از جنوب به خیابان شوش منتهی می‌شود. چهارراه گلوبندک در تقاطع این خیابان با خیابان پانزاده خرداد، و میدان محمدیه در تقاطع این خیابان با خیابان مولوی واقع شده‌اند. ورودی بازارهای دروازه نو، عباس‌آباد (مزینی) و …

تخلیه چاه خیابان خیام ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »