تخلیه چاه رازی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه رازی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ میدان رازی (نام پیشین: میدان گمرک) یکی از میادین تهران است. این میدان در منطقه ۱۱ شهرداری تهران قرار دارد. این میدان در جهت شمالی-جنوبی با خیابان کارگر، در جهت شرق با خیابان مولوی و در جهت غرب با خیابان هلال‌احمر و خیابان رباط‌کریم ارتباطط دارد. دروازه گمرک در مجاورت این میدان …

تخلیه چاه رازی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »