تخلیه چاه صادقیه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه صادقیه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ صادقیه محلّه‌ای در غرب تهران است. پیش از انقلاب ایران (۱۳۵۷) نام این محله آریاشهر بوده است. اکنون دربردارنده محله‌های از جمله صادقیهٔ شمالی، صادقیه، بلوار فردوس است. بخشی از صادقیه در منطقه ۲ شهرداری تهران و بخش‌های دیگر آن نیز در منطقه ۵ شهرداری تهران جای گرفته است. بزرگراه اشرفی اصفهانی مرز میان این دو منطقه می‌باشد که از فلکهٔ دوم آریاشهر آغاز می‌شود به سمت شمال ادامه دارد. فلکهٔ دوم …

تخلیه چاه صادقیه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »