تخلیه چاه فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان فردوسی (نام پیشین: خیابان علاءالدوله، پیش از آن خیابان امین‌السلطان) یکی از خیابان‌های شمالی-جنوبی قدیمی تهران است. از دیرباز، با توجه به صرافی‌های متعدد و دلارفروشان غیر رسمی موجود در آن، این خیابان به یکی از خیابان‌های مهم شهر تهران از منظر اقتصادی تبدیل شده است. این خیابان به افتخار شاعر …

تخلیه چاه فردوسی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »