تخلیه چاه لویزان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه لویزان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ لویزان واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران از دهکده‌های قدیمی شمیران، از شمال به ازگل، از جنوب به تپه‌های شمس‌آباد، از غرب به حسین‌آباد و از شرق به شیان محدود می‌شود لویزان در لغت به معنی محل غله کوفته و هنوز از کاه جدا نشده است. در ترکیب له آویزان به معنی محل تهیه شراب انگوری است و تلفظ آن به صورت …

تخلیه چاه لویزان ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »