تخلیه چاه پاستور ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه پاستور ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان پاستور از مهم‌ترین خیابان‌های تهران‌ در منطقه ۱۱ است. نهاد ریاست جمهوری در این خیابان قرار دارد. تخلیه چاه شرکت کاسپین آماده ارائه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در استان تهران, قم, کرج و البرز است. شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – تخلیه چاه پاستور