تخلیه چاه خیابان حافظ ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه خیابان حافظ ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان حافظ از خیابان‌های مرکزی تهران است. این خیابان به افتخار شاعر ایرانی حافظ شیرازی نام گذاری شده است. این خیابان شمالی-جنوبی است و از شمال به خیابان کریم‌خان زند و از جنوب به میدان حسن‌آباد ختم می‌شود. امتداد شمالی این خیابان پس از تقاطع با خیابان کریم‌خان زند حافظ شمالی …

تخلیه چاه خیابان حافظ ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »