تخلیه چاه خیابان قزوین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه خیابان قزوین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان قزوین یکی از خیابان های شهر تهران است. قسمتی از این خیابان در منطقه ۱۱ تهران و بخش دیگر آن که از روی بزرگراه نواب می‌گذرد, مرز مشترک بین دو منطقه ۱۰ تهران و منطقه ۱۶ تهران است. خیابان قزوین یک خیابان تجاری محسوب می‌شود که بیشتر مشاغلی که در این …

تخلیه چاه خیابان قزوین ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »