تخلیه چاه نازی‌ آباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه نازی‌ آباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ نازی‌آباد (مدائن) از محله‌های جنوب شهر تهران است. نزدیکترین محله از محله‌های قدیمی تهران به آن خانی‌آباد است که در شمال شرقی نازی‌آباد واقع شده است. شاید نازی‌آباد را بتوان پس از انقلاب اسلامی، پایتخت سیاسی تهران خواند و شاید نازی‌آباد را یکی از موثرترین محلات در تمامی حوادث تاریخی تهران قلمداد کرد. شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ …

تخلیه چاه نازی‌ آباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »