تخلیه چاه ولیعصر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

تخلیه چاه ولیعصر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان ولیعصر، بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و هم‌چنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیرانات در شمال تهران می‌رسد. این خیابان به دستور رضاشاه ساخته شد.نام اولیه آن «جاده مخصوص پهلوی» بود و …

تخلیه چاه ولیعصر ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »