لوله بازکنی اختیاریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی اختیاریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ اِختیاریه نام منطقه‌ایست قدیمی واقع در منطقه ۱ و منطقه ۳ شهر تهران که نام آن از صاحب اختیار، مالک سراسر منطقه در گذشته، برگرفته شده‌است. این محله در نزدیک سلطنت آباد (پاسداران) قرار دارد و دارای یک میدان اصلی با همین نام می‌باشد. این میدان از نظر طولی بین خیابان پاسداران (سلطنت آباد) و خیابان کامران (دیباجی جنوبی) و از نظر …

لوله بازکنی اختیاریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »