تخلیه چاه خیابان قرنی

لوله بازکنی خیابان قرنی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی خیابان قرنی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان سپهبد قرنی (نام قدیمی: فیشر آباد) از خیابان‌های مرکزی شهر تهران است. این خیابان که جهتی شمالی-جنوبی دارد از میدان فردوسی در سمت جنوب آغاز شده و به خیابان کریمخان و پل کریمخان در سمت شمال منتهی می‌شود. شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی خیابان قرنی – تخلیه چاه خیابان قرنی