لوله بازکنی شربیانی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی شربیانی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی شربیانی – تخلیه چاه شربیانی