لوله بازکنی منیریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی منیریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ مُنیریّه یکی از محلات تهران است که در زمان قاجار یکی از بخش‌های اعیان نشین تهران بوده‌است. نام این محله از نام منیرالسلطنه مادر کامران‌میرزا گرفته شده‌است. کامران‌میرزا پسر سوم ناصرالدین‌شاه قاجار و نایب‌السلنه او بود. منیرالسطلنه ساکن در عمارت منیریه بود که در این محل قرار داشت. منیریه از جنوب به خیابان فرهنگ و از شمال به چهارراه سپه و …

لوله بازکنی منیریه ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »