لوله بازکنی مولوی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی مولوی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان مولوی خیابانی در جنوب شهر تهران می‌باشد که در حد فاصل میدان رازی و میدان قیام قرار گرفته است. این خیابان در محل ضلع جنوبی بازار بزرگ تهران قرار دارد. این خیابان از خیابانهای قدیمی شهر تهران است و تاریخچه ساخت آن به دورهٔ ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد. مراکز مهمی چون …

لوله بازکنی مولوی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »