لوله بازکنی وردآورد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی وردآورد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ وردآورد یکی از قدیمترین مناطق غربی تهران که در غربی‌ترین نقطه شهر تهران و در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران (به عنوان ورودی کلان شهر تهران) قرار گرفته که بافت قدیمی در منطقه ۲۱ و قسمت نوساز و در حال احداث آن در منطقه ۲۲ قراردارد. واژهٔ ورد در پارسی باستان به چِمارهای گل و گل سرخ است. و …

لوله بازکنی وردآورد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »