لوله بازکنی امیرآباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی امیرآباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ اَمیرآباد یکی از محله‌های شهر تهران است. امیرآباد در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع شده و نام خیابان اصلی آن خیابان کارگرشمالی (خیابان امیرآباد) است. امیرآباد از سوی شرق به بزرگراه کردستان و محله یوسف‌آباد، از سوی غرب به بزرگراه چمران و محله گیشا، از شمال به بزرگراه شهید همت و محله ده ونک و از سوی جنوب به بلوار کشاورز محدود می‌شود. شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی امیرآباد – تخلیه …

لوله بازکنی امیرآباد ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »