تخلیه چاه خیابان آفریقا

لوله بازکنی خیابان آفریقا ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی خیابان آفریقا ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ بلوار نلسون ماندلا (نام‌های پیشین: خیابان آفریقا، خیابان جُردَن) یکی از خیابان‌های شناخته شدهٔ شمال شهر تهران است. این خیابان در میان مردم بیشتر با نام خیابان جُردن شناخته می‌شود. خیابان آفریقا از سوی جنوب از میدان آرژانتین و پایانه بیهقی آغاز می‌شود و به سوی شمال ادامه می‌یابد. این بزرگ‌راه پس از یک پیچش به سوی شرق و گذر از بلوار میرداماد، از بزرگراه …

لوله بازکنی خیابان آفریقا ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »