تخلیه چاه خیابان باب همایون

لوله بازکنی خیابان باب همایون ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی خیابان باب همایون ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ خیابان باب همایون نام خیابانی قدیمی در شهر تهران است. این خیابان یکی از اولین خیابان‌های شهر تهران است که سنگفرش و بعدها آسفالت شده‌است. امروزه این خیابان در منطقه ۱۲ شهرداری تهران واقع بوده و بورس فروش کت و شلوار است. شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی خیابان باب همایون – تخلیه چاه خیابان …

لوله بازکنی خیابان باب همایون ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »