لوله بازکنی شهرک امام خمینی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی شهرک امام خمینی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ شماره تلفن : ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ – لوله بازکنی شهرک امام خمینی – تخلیه چاه شهرک امام خمینی