لوله بازکنی پل رومی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰

لوله بازکنی پل رومی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ پُل رومی محله و پلی است در شهر تهران. پل رومی در تقاطع خیابان شریعتی و بلوار صبا قرار دارد و دسترسی به محلهٔ الهیه را آسان می‌کند. وجه تسمیهٔ پل رومی برگرفته از پلی در جنوب‌غرب ایران، در شهر دزفول است که به‌وسیلهٔ اسیران رومی ساخته شده‌است و به همین دلیل در گذشته قنطره الرّومی یا پل رومی خوانده می‌شده‌است. …

لوله بازکنی پل رومی ۰۹۱۲۷۶۰۹۵۰۰ ادامه مطلب »