خانه / شعبه های ما

شعبه های ما

لوله بازکنی تهران تخلیه چاه تهران

شرکت کیمیا دژ کاسپین با تجربه چندین سال خود و نیروی ماهر در زمینه خدمات ساختمانی، آمادگی ارائه انواع خدمات در زمینه لوله بازکنی و تخلیه چاه در تمامی مناطق تهران است.

تخلیه چاه تهران | لوله بازکنی تهران | حفاری چاه تهران

نواحی تحت پوشش ما برای لوله بازکنی و تخلیه چاه در شرق تهران

 

نظام آبادمیدان امام حسینفردوسیسبلانرسالتهنگامالغدیرفرجامبلوار دلاوراناتوبان باقریشهرک شاهدتهرانپارسحکیمیهبابایینارمکتهران نووحیدیهنیروی هواییپیروزیدماوندگرگان (نامجو) – میدان سپاهشهید گلشن دوستمجیدیهمعلمپلیسخواجه نظامبهارستان

 

شماره تماس7726237877583868 – 09127609500

نواحی تحت پوشش ما برای لوله بازکنی و تخلیه چاه در شمال تهران

 

شریعتیپاسداراندروقلهکنوبنیادازگلارتشاقدسیهشهرک قائمکاشانکنیاورانکامرانیهفرمانیهحصارکجماراندزاشیبقیطریهتجریشسعدآبادزعفرانیهولنجکدرکهاوینچمرانسعادت آبادشهرک قدسنیایشالهیهفرشتهضراب خانهمیردامادجردنحقانیولیعصرمدرسظفردارآباد

 

شماره تماس : 22869520 – 09127609500

نواحی تحت پوشش ما برای لوله بازکنی و تخلیه چاه در مرکز تهران

بهشتیعباس آبادیوسف آبادمطهریامیرآبادفاطمیولیعصرشریعتیبلوار کشاورزفلسطینکردستانبزرگراه حکیممیردامادشیخ بهاییونکملاصدراکارگرهفت تیرکریم خان

 

شماره تماس : 88992635 – 09127609500

نواحی تحت پوشش برای لوله بازکنی و تخلیه چاه در در غرب

ستاریراه آهنستارخانجاده کرجایران خودروتهران سرمهرآبادفتحآزادیجلال آل احمدپونکشهرانباکریآبشناسانجنت آبادسردار جنگل شهر زیبا باغ فیضصادقیه

 

شماره تماس : 44267834 – 09127609500

نواحی تحت پوشش برای لوله بازکنی و تخلیه چاه در در جنوب و مرکز

انقلابآزادیجمهوریآذربایجانجیحافظپاستورقزوینکارگررازیمولوی بازارشوشراه آهنشمشیریبهارستانمجاهدین اسلامفردوسیولیعصر – 15 خردادامیرکبیرامام خمینیوحدت اسلامیفداییان اسلام

 

شماره تماس : 66976468 – 09127609500

تخلیه چاه تهران لوله بازکنی تهران

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید